Obsah

CzechPoint, datová schránka

Datová schránka

logo datové schránkyDatové schránky jsou zabezpečené elektronické datové úložiště, na které se doručují dokumenty orgánů veřejné a státní správy vůči právnickým a fyzickým osobám. Všechny subjekty zapsané v Obchodním rejstříku mají datovou schránku zřízenou povinně, fyzické osoby si o zřízení datové schránky mohou požádat a bude jim zřízena bezplatně. Při doručování dokumentů jsou subjekty veřejné a státní správy povinny přednostně využívat datovou schránku.

Pozor - zprávy jsou považovány za doručené v okamžiku Vašeho přihlášení do datové schránky (aniž si příslušnou zprávu otevřete) nebo nejpozději po uplynutí lhůty 10 dnů od dodání zprávy do schránky ! Pokud si tedy schránku zřídíte, je nutné ji pravidelně kontrolovat. Výhodou je, že pro přístup do schránky stačí webový prohlížeč s nainstalovaným modulem 602XMLFiller.

Další podrobnosti a nejčastější dotazy a odpovědi najdete na portále Ministerstva vnitra ČR - zde.

 

 

logo czechpointCzechPOINT - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

 

eGONI s touto zkratkou jste se již určitě potkali. Díky poskytovaným dotačním titulům se dá říci, že kontaktní místo CzechPOINT je dnes již téměř na každém místě veřejné a státní správy, tedy i u nás v Habrovanech. CzechPOINT je jedním ze základních pilířů projektu eGON, jehož cílem je dosáhnout toho, aby při komunikaci s úřady "obíhala data a ne občan".

A nyní již k praktické stránce věci. Co Vám můžeme nyní na našem obecním úřadě poskytnout:

- výpis z Katastru nemovitostí
- výpis z Obchodního rejstříku
- výpis z Živnostenského rejstříku
- výpis z Rejstříku trestů
- výpis z Registru řidičů
- podání žádosti o zřízení datové schránky, případně jejího znepřístupnění
- provedení autorizované konverze elektronického dokumentu do listinné podoby a naopak (využití zejména při používání datové schránky)

 

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Co dostanenete: úplný výpis Listu vlastnictví
Co potřebujete vědět: katastrální území a číslo Listu vlastnictví nebo číslo parcely
Kolik zaplatíte: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete: úplný výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět: IČ organizace
Kolik zaplatíte: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Co dostanete: úplný výpis ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět: IČ organizace
Kolik zaplatíte: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Co dostanete: úplný výpis z rejstříku trestů. Lze vydat pouze osobě, které se výpis týká nebo zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci
Co potřebujete mít s sebou: platný doklad totožnosti (OP, pas) nebo průkaz o povolení pobytu cizince, případně ještě úředně ověřenou plnou moc
Kolik zaplatíte: 100,- Kč

 

VÝPIS Z REGISTRU ŘIDIČE

Co dostanete: ověřený výpis z bodového hodnocení řidiče. Lze vydat pouze osobě, které se výpis týká nebo zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci
Co potřebujete: platný doklad totožnosti (OP, pas). Pokud žádost podává zmocněnec, musí mít ještě úředně ověřenou plnou moc.
Kolik zaplatíte: 100,- Kč za první stránku, za každou další 50,- Kč

 

ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ NEBO ZNEPLATNĚNÍ PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ DATOVÉ SCHRÁNKY PRO FYZICKOU OSOBU

Co dostanete: ověřenou žádost o zřízení nebo zneplatnění přístupových údajů datové schránky
Co potřebujete: platný doklad totožnosti (OP, pas)
Kolik zaplatíte: samotné úkony jsou zdarma, při žádosti o zřízení bude vygenerována žádost do listinné podoby (za konverzi 30,- Kč), při žádosti o zneplatnění přístupových údajů 200,- Kč za opakované vydání přístupových údajů.

 

AUTORIZOVANÁ KONVERZE DOKUMENTŮ

Co dostanete: při konverzi z listinné do elektronické podoby - data na Váš nosič (USB flash, CD/DVD); při konverzi z elektronické do listinné podoby - ověřenou listinu
Co potřebujete: listina do elekronické podoby - listinu a nosič dat ; elektronický dokument na listinu - nosič dat s dokumentem
Kolik zaplatíte: za každou započatou stránku 30,- Kč

 

Další podrobné informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR - odkaz je zde.