Menu
Obec Habrovany
obec
Habrovany (okres Vyškov)

CzechPOINT, Datová schránka

Datová schránka

logo datové schránkyDatové schránky jsou zabezpečené elektronické datové úložiště, na které se doručují dokumenty orgánů veřejné a státní správy vůči právnickým a fyzickým osobám. Všechny subjekty zapsané v Obchodním rejstříku mají datovou schránku zřízenou povinně, fyzické osoby si o zřízení datové schránky mohou požádat a bude jim zřízena bezplatně. Při doručování dokumentů jsou subjekty veřejné a státní správy povinny přednostně využívat datovou schránku.

Pozor - zprávy jsou považovány za doručené v okamžiku Vašeho přihlášení do datové schránky (aniž si příslušnou zprávu otevřete) nebo nejpozději po uplynutí lhůty 10 dnů od dodání zprávy do schránky ! Pokud si tedy schránku zřídíte, je nutné ji pravidelně kontrolovat. Výhodou je, že pro přístup do schránky stačí webový prohlížeč s nainstalovaným modulem 602XMLFiller.

Další podrobnosti a nejčastější dotazy a odpovědi najdete na portále Ministerstva vnitra ČR.

CzechPOINT - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminállogo czechpoint

I s touto zkratkou jste se již určitě potkali. Díky poskytovaným dotačním titulům se dá říci, že kontaktní místo CzechPOINT je dnes již téměř na každém místě veřejné a státní správy, tedy i u nás v Habrovanech. CzechPOINT je jedním ze základních pilířů projektu eGON, jehož cílem je dosáhnout toho, abeGONy při komunikaci s úřady "obíhala data a ne občan".

A nyní již k praktické stránce věci. Co Vám můžeme nyní na našem obecním úřadě poskytnout:

 • výpis z Katastru nemovitostí
 • výpis z Obchodního rejstříku
 • výpis z Živnostenského rejstříku
 • výpis z Rejstříku trestů
 • výpis z Registru řidičů
 • podání žádosti o zřízení datové schránky, případně jejího znepřístupnění
 • provedení autorizované konverze elektronického dokumentu do listinné podoby a naopak (využití zejména při používání datové schránky)

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

 • Co dostanenete: úplný výpis Listu vlastnictví
 • Co potřebujete vědět: katastrální území a číslo Listu vlastnictví nebo číslo parcely
 • Kolik zaplatíte: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další i započatou stránku

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

 • Co dostanete: úplný výpis z obchodního rejstříku
 • Co potřebujete vědět: IČ organizace
 • Kolik zaplatíte: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další i započatou stránku

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

 • Co dostanete: úplný výpis ze živnostenského rejstříku
 • Co potřebujete vědět: IČ organizace
 • Kolik zaplatíte: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další i započatou stránku

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

 • Co dostanete: úplný výpis z rejstříku trestů. Lze vydat pouze osobě, které se výpis týká nebo zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci
 • Co potřebujete mít s sebou: platný doklad totožnosti (OP, pas) nebo průkaz o povolení pobytu cizince, případně ještě úředně ověřenou plnou moc
 • Kolik zaplatíte: 100,- Kč

VÝPIS Z REGISTRU ŘIDIČE

 • Co dostanete: ověřený výpis z bodového hodnocení řidiče. Lze vydat pouze osobě, které se výpis týká nebo zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci
 • Co potřebujete: platný doklad totožnosti (OP, pas). Pokud žádost podává zmocněnec, musí mít ještě úředně ověřenou plnou moc.
 • Kolik zaplatíte: 100,- Kč za první stránku, za každou další 50,- Kč

ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ NEBO ZNEPLATNĚNÍ PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ DATOVÉ SCHRÁNKY PRO FYZICKOU OSOBU

 • Co dostanete: ověřenou žádost o zřízení nebo zneplatnění přístupových údajů datové schránky
 • Co potřebujete: platný doklad totožnosti (OP, pas)
 • Kolik zaplatíte: samotné úkony jsou zdarma, při žádosti o zřízení bude vygenerována žádost do listinné podoby (za konverzi 30,- Kč), při žádosti o zneplatnění přístupových údajů 200,- Kč za opakované vydání přístupových údajů.

AUTORIZOVANÁ KONVERZE DOKUMENTŮ

 • Co dostanete: při konverzi z listinné do elektronické podoby - data na Váš nosič (USB flash, CD/DVD); při konverzi z elektronické do listinné podoby - ověřenou listinu
 • Co potřebujete: listina do elekronické podoby - listinu a nosič dat ; elektronický dokument na listinu - nosič dat s dokumentem
 • Kolik zaplatíte: za každou započatou stránku 30,- Kč

Další podrobné informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR - odkaz je zde.

Mohlo by Vás zajímat

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na