Menu
Obec Habrovany
obec
Habrovany (okres Vyškov)

Čistírna odpadních vod

Výstavba kanalizace a ČOV

banner

Tisková zpráva

Název akce:  Habrovany - kanalizace a ČOV

Od konce minulého roku probíhá v obci Habrovany výstavba jednotné kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV). Cílem projektu je výstavba mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 928 EO a výstavba kanalizace v délce 1,08 km. Realizací akce bude vytvořen předpoklad pro připojení 928 EO (ekvivalentních obyvatel). Na ČOV Habrovany bude možno odstranit 29 t/rok CHSKCr a 13,8 t/rok NL. Po dokončení akce bude likvidace odpadních vod v souladu s vodním zákonem (č. 254/2001 Sb.) v platném znění a jeho prováděcími předpisy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí.

  • Datum zahájení projektu: 10/2009
  • Datum ukončení projektu: 12/2010    
  • Uznatelné náklady: 32 098 465 Kč (100%)    
  • Dotace EU z OPŽP: 27 283 695 Kč (85%)
  • Dotace SFŽP ČR: 1 604 923 Kč (5%)
  • Příspěvek příjemce dotace: 1 409 847 Kč (4,39%)
  • Příspěvek z dotace kraje 1 800 000 Kč (5,61%)
  • Ostatní náklady obce: 5 505 404 Kč
  • Celkové náklady:  37 603 869 Kč

Výstavba začala budováním objektů oddělovačů dešťových vod a kanalizace v parku, což představovalo náročné zemní práce v zimních měsících. Pro názornost přikládáme několik fotografií.

kanalizace

kanalizace

Píše se listopad 2010 a realizace celého projektu vybudování ČOV se blíží ke konci, v roce 2011 již poběží zkušební provoz. Zbývá dokončit terénní úpravy okolí ČOV a opravy povrchů cest po vybudované kanalizaci. Protože objekt ČOV je situován pod areálem bývalého ZD a není cílem běžných procházek, nabízíme Vám několik fotografií z poslední doby.

Budova_COV_2010

COV_2010

8.12.2010 - v průběhu měsíce proběhne předání vybudované kanalizační sítě a objektu ČOV a bude zahájeno kolaudační řízení. Po jeho úspěšném ukončení bude možné v lednu 2011 zahájit zkušební provoz, během kterého proběhnou potřebná měření, která mají prokázat účinnost ČOV. Délka zkušebního provozu je 12 měsíců, během kterých bude také nutné rozhodnout o provozovateli ČOV.

COV_prosinec_2010_01

COV_prosinec_2010_02

COV_prosinec_2010_03

STOČNÉ - CENA

Mohlo by Vás zajímat

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na