Menu
Obec Habrovany
obec
Habrovany (okres Vyškov)

Obecní symboly

Pečeť obce

Stejně jako většina obcí, i Obec Habrovany používala v 18. století svou pečeť, která je uložena v Moravském zemském archívu v Brně, ve Sbírce odlitkù (G 125, č.1134) a dále v Josefinském katastru (D 6, č. 997) z  r.1787.

Pečeť je kruhová, o průměru 28 mm, na které jsou v pečetním poli na štítě zobrazeny heraldicky vpravo radlice a vlevo dubová ratolest. Opis majuskulou mezi linkami z venkovní strany ozdobeným věncem" PECZET *WUBCE* HABROWNSKE". Obec se nachází u lesa, částečně byla zemědělského typu, proto v pečeti nacházíme radlici, symbol zemědělství, dubová ratolest zastupuje polohu obce u lesa. Na pečetích se používaly jen části stromu, větvičky, plody apod., co se týče druhu stromu, měly zastoupení pouze lípa a dub - dříve se nerozlišovalo, o jaký druh lesa šlo.

 pečeť

Obecní znak

Při návrhu obecního znaku je možno vycházet z několika hledisek - názvu, polohy obce, pečeti obce anebo minulosti obce.

Návrh číslo 1 - Název obce

Vzhledem k odlišení od zavedených symbolù bylo nejdříve uvažováno o názvu obce a toto vhodným způsobem vyjádřit ve znaku obce. Název obce pochází od stromu, habru. Strom lze zobrazit buď celý anebo část. Jelikož tento strom je nepravidelného tvaru, rovněž list je podobný mnoha jiným, vycházel nejprve návrh obecního znaku z plodu, kterým je oříšek s tzv. křidélky - nazývá se listen.znak

Návrh číslo 2 - Pečeť a minulost obce

Další návrh (návrhy) vychází z pečeti a historie či minulosti obce. Pro obec Habrovany přichází do úvahy na obecní znak toto:

  • radlice
  • dubová ratolest
  • kříž
  • zámek

ad 1) Symbol radlice mívala většina zemědělských obcí, proto pokud můžeme použít jinších symbolů, bude vhodnější toto znamení vynechat na znaku.

ad 2) Druhým symbolem na pečeti byla dubová ratolest, která může mít pro obec dvojí význam. Jednak by jí mohla být vyjádřena poloha a název obce, který pochází od lidí žijících při habrovém lese, a v druhém případě by mohla mít spojitost se jménem Jana Dubčanského ze Zdenína.

V první polovině 16. století tu žil Jan Dubčanský ze Zdenína, který byl zakladatelem sekty "bratři Habrovanští". Jeho znak a barevné provedení je neznámé, pouze víme, že znak byl čtvrcený. Z jeho jména můžeme rovněž usuzovat na spojitost s dubem.

Barevné provedení - může být dvojí, v přirozené podobě nebo barevné.

V přirozené podobě se dubová ratolest znázorňuje v tinkturách zelená větvička na kovovém podkladě doplněná zlatými žaludy, za podklad byla navržena stříbrná. Barevné provedení má opačné tinktury, t.j. barevný podklad a větvičky v tinktuře kovu, jenž je zlatá.

ad 3) Za Jana Dubčanského ze Zdenína zde byla založena náboženská sekta, panství zahrnovalo obce Habrovany a Luleč. V 17.-19. stol. (1635-1824) přináležely Habrovany jezuitskému řádu a studijnímu fondu. S těmito majiteli je spojeno náboženství, pro které je hlavním symbolem kříž.

Bývalé panství zahrnovalo i sousední obec a sídlo bratří bylo na "hoře liliové", která se nyní nachází na sousedním katastru obce, z tohoto důvodu není použit samotný symbol lilie, ale jen část. Spojením názvu hory a kříže navrženo zakončení kříže v podobě liliového tvaru.

Pro jeho barevné provedení je vhodnější použít barevný podklad s tinkturou kovu pro symbol. Kříž mùže být zlatý nebo stříbrný a jeho podklad modrá, jenž je odvozená z oblohy a symbolizující v heraldice mimo jiné i víru.

ad 4) Dominantou obce je empirový zámek s parkem. Tento zámek nelze znázornit na znaku v jeho současné realistické podobě, heraldická komise by to neschválila. Pouze by se mohlo jednat o stylizovanou podobu, což u zámku je problém, např. u hradu se zobrazuje věž, brána s cimbuřím.znak

Výsledná podoba obecního znaku by byla následující:

Návrh číslo 3

Po předložení předcházejících předběžných návrhù bylo usneseno, že obec by měl prezentovat název obce, který je odvozený od habru, a tak ve znaku by měl být habr a ne dub.

Tímto předložen v pořadí třetí návrh obecního znaku, který vychází z názvu obce a je doplněn o atribut kostela v obci, jenž je zasvěcen Nejsvětější Trojici. Atributem Nejsvětější Trojice je kříž, jenž má zakončení ramen jetelovým trojlístkem. Tímto zakončením byl nahrazen kříž z druhého návrhu.

Do znaku navržena habrová větvička o třech listech s plodenstvím a liliový kříž. Navržené symboly bude vhodnější umístit na společný štít, než na dělený. Z toho následně vychází i barevné provedení. Podle heraldických pravidel pro tinktury platí pravidlo o střídání kovu a barvy. Pro habrovou větvičku může být dvojí provedení (barevně na kovovém podkladě anebo v kovu na barevném podkladě), kříž se nejčastěji znázorňuje v kovu na barevném podkladě. Při respektování tohoto pravidla musí být oba symboly na společném štítě ve stejném provedení, přičemž s přihlédnutím k symbolu kříže je vhodnější pro obec Habrovany použít druhou variantu, t.j. symboly v kovu na barevném podkladě.

Při znázornění habrové větvičky v přirozené podobě bychom museli vynechat symbol kříže na štítě, nebo popřípadě by musel být v barvě černé.

Za tinktury navrženy pro symboly zlatá, první kov. tinktura, a pro podklad štítu modrá. Tato barva je v heraldice odvozena z oblohy a zároveň symbolizuje víru a spravedlnost.
Při vzájemném spojení obou tinktur je zde vyjádřena úcta, sláva a blahobyt (zlatá) s věrností, vírou a spravedlností (modrá).

Popis navrženého obecního znaku:

Štít modrý se zlatou habrovou větví a třech listech s plodenstvím, provázenou v pravém rohu zlatým jetelovým křížem.

znak habrovany


Obecní prapor

Návrh obecního praporu vychází z navrženého a zvoleného obecního znaku. a jeho barevného provedení. Barvy a symboly ze štítu se nahrazují různě širokými pruhy - vodorovnými, svislými nebo šikmými. Někdy lze použít i symbolu ze znaku. List praporu obvykle bývá v poměru šířky k délce 2:3. Pro zlatou a stříbrnou ze znaku se používá při popisu žlutá a bílá.

Poněvadž barevné provedení obecního znaku se skládá pouze ze dvou barev a při použití pruhů bychom se určitě shodli již s některým podobným uděleným praporem, bude vhodnější pro obec Habrovany použít na prapor symbol, jenž nejvíce představuje obec.

Tímto je habrová větvička, pro zjednodušení bez dalších symbolů, umístěná při žerdi praporu, na barevném podkladě, podle zvoleného obecního znaku.

Popis navrhovaného obecního praporu:  

List praporu modrý, při žerdi žlutá habrová větvička se třemi listy, kosmo vzhůru postavená. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

prapor habrovany

 

Mohlo by Vás zajímat

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na