Menu
Obec Habrovany
obec
Habrovany (okres Vyškov)

Historie

pastarchivesV nejbližším okolí Habrovan bylo nalezeno mnoho kosterních pozůstatků, keramických i kovových předmětů, které dokládají osídlení již v dávných dobách doby bronzové. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1350, kdy Mikuláš z Habrovan nechal dne 7. srpna vložit do zemských desek zápis, že prodává Lickovi z Lulče úrok za zboží v Nemojanech. Od té doby měly Habrovany několik různých majitelů - patřili mezi ně velcí pánové, rytíři, drobní vladykové, řeholníci, rakouští byrokraté, brněnští velkoobchodníci...

U nejstarších majitelů je jako sídlo zmiňována habrovanská tvrz. Ta se nedochovala do dnešních dob ani neznáme její přesné umístění. Pamětníci tvrdí, že stála nad návsí na mírném návrší, další varianta ji umisťuje na místo, kde v současné době stojí klasicistní habrovanský zámeček. Posledními majiteli tohoto zámečku byl rod Gomperzů, který jej vlastnil až do vydání Benešových dekretů v roce 1945. Zámeček nyní slouží jako Ústav tělesně postižených pro cca 60 - 80 obyvatel.

Další dominantní stavbou Habrovan je kostel Nejsvětější Trojice, který je umístěn poblíž zámečku, na začátku obce. Byl postaven pravděpodobně v roce 1523. Církevní dějiny Habrovan jsou také velmi pestré, i když Habrovany patří do farnosti Královopolské Vážany. Bohaté na události bylo zejména období od roku 1512 do roku 1539, kdy Habrovany vlastnil rod Dubčanských ze Zdenína. Byl to Jan Dubčanský ze Zdenína, který patřil k zakladatelům církevní sekty Habrovanských, která zanikla ještě za jeho života.

Z novodobé historie obce by bylo dobré připomenout, že od roku 1960 do roku 1990, tedy 30 let, byly Habrovany sloučeny se sousedními Olšany (vzdálenými 1,5km) do jedné obce s názvem Habrovany-Olšany. Od té doby se vzhled obce v mnohém mění - ve většině nemovitostí je zaveden plyn, opravují se komunikace a veřejné budovy.

V roce 2000 jsme si v Habrovanech připomněli výročí 650 let od první písemné zmínky o Habrovanech a k tomuto výročí uskutečnili několik dlouhodobějších záměrů. Byly vydány první pohlednice obce, v roce 1998 udělil tehdejší předseda Poslanecké sněmovny Miloš Zeman naší obci na doporučení podvýboru pro heraldiku znak a prapor - tyto obecní symboly jsou užívány při slavnostních příležitostech a znak je umístěn na značkách při vstupu do obce. V roce 2000 byla také vydána nákladem 1000 výtisků publikace o Habrovanech, kde jsou podrobně zpracovány a čtenáři předložena nejen historická fakta o obci, ale i o rodech, které obec vlastnily. Povedlo se připravit velmi úspěšnou výstavu historických materiálů včetně kronik.

Publikace je pro zájemce k dispozici na obecním úřadu, v elektronické podobě jako neúplná verze (chybí zejména obrázky v kapitole Kramářská píseň) je díky aktivitě jejího autora umístěna na webové adrese http://habrovany.profitux.cz/

Pramen - publikace Habrovany 1350-2000, autor Petr Hlaváček, vydáno v roce 2000 s podporou Open Society Fund Praha.

Mohlo by Vás zajímat

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na