Obsah

Vozíčkáři ze zámku zapsaný spolek 

 

Vozíčkáři ze zámku je název občanského sdružení tělesně postižených osob na Habrovanském zámku. Sdružení vzniklo jako důsledek legislativních změn ve financování aktivit tělesně postižených osob a bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR dne 6.3.2007. Cílem činnosti sdružení je podporovat rozvoj osobnosti členů sdružení a obyvatel domova "Habrovanský zámek" a jejich sociální integraci pomocí zajišťování sportovních, kulturních a společenských akcí, dále pak pořádání zájezdů, ozdravných a rekondičních pobytů a dalších aktivit.

 

Členem sdružení může být každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíly sdružení.

 

Abychom mohli zajistit smysluplné a plnohodnotné využití času klientům "Habrovanského zámku" a naplňovat cíle sdružení, potřebujeme finanční podporu sponzorů. Obracíme se proto na všechny, kteří mohou přispět jakoukoliv částkou na činnost sdružení, aby nám byli nápomocni v našem úsilí. Do roku 2006 byly výše uvedené aktivity financovány z fondu kulturních a sociálních potřeb, který tvořil součást rozpočtu Ústavu sociální péče Habrovany. Nyní si tělesně postižení občané musí pro svoje aktivity zajišťovat finance sami. Občanskému sdružení mohou na jeho činnost přispívat jak právnické osoby, včetně orgánů veřejné samosprávy, tak i fyzické osoby. Příspěvek lze pak odečíst jako dar v přiznání příjmů pro finanční úřad za příslušný rok.

 

Přijetím nového Občanského zákoníku se z každého sdružení stává Zapsaný spolek. Sdružení Vozíčkáři ze zámku tuto změnu přijalo na členské schůzi 3.11.2014 schválením nových stanov, zvolením výboru a kontrolní komise spolku. Po zapsání do spolkového rejstříku u Krajského soudu v Brně jsme nyní Vozíčkáři ze zámku zapsaný spolek. Pokračujeme ve své činnosti. Mimo názvu a částečně stanov se v podstatě nic nemění. Zůstává adresa, IČ, číslo účtu atd. apod. Těšíme se na další spolupráci.

 

Základní údaje:

Název:  Vozíčkáři ze zámku zapsaný spolek 
Sídlo: Habrovany 1, 683 01 Rousínov
IČ: 27058280
Č. účtu: 214671846/0300, účet je veden u ČSOB

 

Výbor spolku:

Předseda:  Mgr. Antonín HRABEC
Místopředseda: Petr CHLUP
Hospodář: Jana RÖSSOVÁ
Kulturní referent: Radek URBÁNEK
Člen:  Pavel ŠTARHA

 

Kontrolní komise:

Předseda: Zdeněk BALDÍK
Člen:  Věra KALÍKOVÁ
Člen:  Martin FAJKUS
   
Mobil:  728 863 214 (Hrabec), 723 734 025 (Urbánek)
Email:    a.hrabec@seznam.cz , urbanek.radek@seznam.cz
Web:  http://vzz.os.sweb.cz/

 

STANOVY VOZÍČKÁŘI ZE ZÁMKU, ZAPSANÝ SPOLEK

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2018

Plán akcí na rok 2019