Obsah

Myslivci

Honební společenstvo Habrovany

Honební společenstvo Habrovany bylo založeno ustavující valnou hromadou ze dne 15.února 2003. Členy této valné hromady byli všichni vlastníci pozemků, kteří dali souhlas k přidružení svých pozemků do honitby. Honitba Habrovany má tak velikost 807 ha a je tvořena nejen pozemky habrovanskými, ale také částečně pozemky z katastrů Olšany, Tučapy, Komořany a Čechyně. Protože honební společenstvo je samostatným subjektem, má také svoji strukturu a bylo registrováno. 
Nejdůležitější údaje:

Sídlo HS Habrovany – Habrovany 87, 683 01 Rousínov

IČ – 71174184
 

Honební výbor se skládá z těchto zvolených členů:

Starosta Radoslav DVOŘÁČEK
Místostarosta ing. Pavel SALACH
Členové Bc. Jaroslav BALÁČ
  ing. Tomáš KOSTELKA
  František NEJTEK
  Miroslav KOLEJKA
  Jaromír OTEVŘEL

 

Honitba Habrovany je pronajata Mysliveckému spolku Habrovany.

mapa

                                                            Mapa honitby Habrovany

 

Myslivecký spolek Habrovany


Vzniklo po rozdělení původního mysliveckého sdružení z Královopolských Vážan. V současné době má 9 členů. Jeho představitelem je výbor, který pracuje v tomto složení:

Předseda Libor KORČIAN
Místopředseda Jan KADLEC
Hospodář Radoslav DVOŘÁČEK  
Jednatel Marian LUSKA
Pokladník Aleš TRÁVNÍK

   
V honitbě se vyskytuje zvěř jelení, srnčí, černá, zajíc a bažant kohout. Myslivci se starají o 4 seníky, 10 krmelců pro zajíce a 12 zásypů pro bažanty. Roční spotřeba krmiva se např. v sezóně 2006/2007 pohybovala v těchto číslech - 10q sena, 22q obilí a 30q řepy. V lovecké sezóně 2009/2010 to však již bylo 15q sena, 95q obilí a 45q řepy, myslivci odpracovali 298,5 hodiny.

Pro přehled o úlovcích v jednotlivých loveckých sezónách uvádíme následující tabulku. Lovecká sezóna začíná vždy 1.dubna a končí 31.března následujícího roku.

  2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
zajíc 28 27 48 34 43 31 44
bažant 15 36 53

38

80 76 50
kachna 1 0 6 3 3 3 0
jelení zvěř 2 5 7 2 3 5 2
srnčí zvěř 11 12 13 13 13 13 17
prase 15 24 9 2 9 13 19
kočka 0 4 1 3 5 2 0
liška 2 4 6 3 4 3 11
jezevec 1 3 1 0 1 0 2
kuna 5 0 0 0 0 3 1
psík mývalovitý 0 0 0 1 0 0 0
               
  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
zajíc 29 41 25 7 11 9 6
bažant 78 71 87 42 55 67 74
kachna 0 0 0 5 1 3 0
jelení zvěř 3 0 1 0 2 0 0
srnčí zvěř 17 17 9 9 9 9 9
prase 17 5 16 9 23 17 16
kočka 0 0 0 1 0 2 0
liška 2 12 8 6 6 20 19
jezevec 0 0 1 0 0 2 2
kuna 0 0 0 0 0 2 0
psík mývalovitý  0 0 0 0 1 0

1

               
  2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
zajíc 11            
bažant 84            
kachna 2            
jelení zvěř 0            
srnčí zvěř 9            
prase

11

           
kočka 0            
liška 4            
jezevec 2            
kuna 2            
psík mývalovitý  0            

 

 

Na závěr přidáváme fotografie z hlavního honu 28.listopadu 2009. Fotogalerii MS najdete zde.

 

hon

hon