Obsah

Zpět

Oznámení podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Vyvěšeno: 21. 11. 2022

Datum sejmutí: 9. 12. 2022

Zodpovídá: Iva Křivánková

Zpět