Obsah

Hospodaření a rozpočet


Rozpočet Obce Habrovany

Rozpočtová opatření

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Habrovany

Závěrečný účet Obce Habrovany

Záměry prodeje, pronájmu, pachtu

ZŠ a MŠ Habrovany, PO, IČ:70993581

Mikroregion Rakovec

Mikroregion Drahanská vrchovina

Rozpočtové provizorium