Habrovany - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Knihovna

Knihovna

knihovna 2003

Knihovna v naší obci navazuje na tradici čtenářského spolku Svatopluk, který byl v Habrovanech jako první spolek založen v roce 1890. Jeho stanovy schválilo moravské místodržitelství v Brně dne 29.3.1890. Již od dob tohoto spolku se činnost knihovny neomezovala pouze na půjčování knih, ale v průběhu let se snažila přizpůsobovat kulturním potřebám obyvatel. Kdysi ochotnická činnost hraní divadel je v dnešní době nahrazena úzkou spoluprací při konání různých výstav, dětských soutěží a her. Knihovna také stála u zrodu pořádání dětského karnevalu v Habrovanech. Dnes je knihovna vybavena moderní výpočetní technikou, umožňující přístup na internet a další elektronickou komunikaci, nabízí také seznámení s nejběžnějším programovým vybavením počítačů. Kromě registrovaných čtenářů zde tráví svůj volný čas také děti, které zejména využívají možnosti výpočetní techniky. Knihovna byla několikrát stěhována, v současnosti je umístěna v prostorách budovy svého zřizovatele obecního úřadu v Habrovanech, který také financuje její provoz. Ročně se nakoupí knihy za cca 10 000 Kč. 
 

Údaje o knihovně

Vedoucí knihovny:

Iveta Jelínková, tel.: 603 205 119

Otevírací doba knihovny: 

pátek 17,00 - 19,00 hodin


Poplatky: 

Registrace a půjčování knih 

 

zdarma

Používání internetu

 

zdarma

 

 

 

Tisk a kopírování

1 strana A4 - černobílý dokument  

  1,- Kč

 

1 strana A4 - barevný dokument

  5,- Kč

 

barevný obrázek, foto

40,- Kč

Poplatek

za vystavení upomínky 

po 30 dnech

  5,- Kč

 

po 60 dnech

10,- Kč

 

po 90 dnech

30,- Kč

 

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018  

Počet čtenářů v knihovně celkem 

20

45

31

48

52

42

50

67

81  

Z toho čtenáři do 15 let 

13

8

14

17

18

18

21

21

23  

Počet návštěv

547

452

427

368

330

303

286

319

248  

Počet výpůjček

910

750

754

1026

801

540

593

530

567  

Počet knih

2915

2952

3030

2775

2783

2783

2863

2907

2935  

                             

knihovna děti

knihovna děti