Obsah

Protipovodňová opatření obce Habrovany

Typ: ostatní | náš tip
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí

 

Název projektu:        Protipovodňová opatření obce Habrovany

Identifikační číslo:   115D312040379

Registrační číslo:     CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_066/0007036

Poskytovatel:           Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt:  Státní fond životního prostředí ČR

Program:                  11531 - Operační program životního prostředí 2014 - 2020

Příjemce podpory:  Obec Habrovany

 

FINANCOVÁNÍ

Celkové způsobilé výdaje projektu:  1 688 123  Kč

Dotace EU:                                            1 181 686  Kč     (70 %)

Příspěvek příjemce podpory:                506 437  Kč     (30 %)  

 

POPIS PROJEKTU

Předmětem podpory je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování obyvatelstva (JSVI). Jde o instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu.

 

CÍL PROJEKTU

Realizací projektu dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní povodňové ochrany. Cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochrana zdraví a majetku občanů. Realizací projektu bude 108 obyvatel chráněno povodňovými opatřeními a jedna obec digitálním povoňovým plánem.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci Operačního programu životního prostředí.

 

plakát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 20. 11. 2018
Poslední aktualizace: 11. 12. 2019 13:12
Autor: