Obsah

Obnova zámecké zahrady v Habrovanech

Typ: ostatní
.

 

13.1.2010  - Zpráva o obnově zámecké zahrady v Habrovanech - s finanční podporou z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod.

SO 05 - Zpevněné plochy
SO 06 - Mobiliář
Veřejné osvětlení

Termín realizace:     07/2009 - 06/2010

 

Zpevněnými plochami se rozumí výstavba cestních sítí a ploch pro altány. Konstrukce cesty se skládá ze štěrkopísku, štěrkodrti a vrchní 10cm vrstva je z mechanicky zpevněného kameniva, celá konstrukce je z boku kotvena do ocelové pásoviny uložené v betonu.

Mobiliář tvoří 12ks laviček, 2ks odpadkových košů a 2 mobilní dřevěné altány. Lavičky jsou navrženy z lehké litiny, sedák a opěradlo tvoří lamely z masivního dřeva. Podél zpevněných ploch bude umístěno 8ks laviček a v altánech budou k dispozici zbývající 4 lavičky. Koše budou nepřenosné, osazené do betonových patek.

Veřejné osvětlení podél obvodové cestní linie parku je tvořeno 25ks stožárů se svítidly, osazenými zdroji světla s příkonem 75W. Celé osvětlení bude napojeno na veřejné osvětlení po obci a ovládáno jedním rozváděčem umístěným poblíž vstupu do parku. Pro ilustraci přikládáme výkres.


Vytvořeno: 12. 12. 2016
Poslední aktualizace: 8. 3. 2017 07:48
Autor: Jan Krček