Obsah

Finanční podpory z rozpočtu JMK na akci "Rekonstrukce budovy správce a oranžérie Habrovany - I. etapa ORANŽÉRIE"

Typ: ostatní
Finanční podpory z rozpočtu JMK na akci "Rekonstrukce budovy správce a oranžérie Habrovany - I. etapa ORANŽÉRIE"
 
V roce 2019 byly poskytnuty investiční finanční podpory z rozpočtu JMK ve výši:
 - 500 000,00 Kč dle sml. č. JMK 060420/19/OSV
 - 350 000,00 Kč dle sml. č. JMK 060692/19/OK
na projekt "Rekonstrukce budovy správce a oranžérie Habrovany - I. etapa ORANŽÉRIE".  
V rámci této akce byly provedeny stavební práce spočívající v záchraně budovy oranžérie před jejím zřícením.  

Byly vybourány všechny podlahové konstrukce a bylo započato celkové podřezání zdiva s vložením izolační fólie. Dále následovalo odstranění střešních konstrukcí, odstranění ocelových konstrukcí oken a dveří a částečné odbourání zdiva a osekání omítek. Následovalo dozdění obvodových zdí, zhotovení věnců, montáž nových ocelových konstrukcí, vazby, oplechování a položení kompletní střešní konstrukce. Jsou namontována nová euro okna, dveře s doplněním repasovaných ocelových dveří. Byly provedeny venkovní a vnitřní trativody s drenážních trubek okolo celé stavby.

Celkové náklady činily 7 352 000,- Kč s DPH.

V rámci stavby byly navýšeny finanční prostředky o vícepráce v rozsahu:  celkové odkanalizování stavby, zřízení podkladních betonů s kari sítěmi a příplatek na výrobu euro oken. Uvolněný finanční obnos byl ve výši 993 000,- Kč s DPH.


Vytvořeno: 8. 12. 2019
Poslední aktualizace: 15. 12. 2020 08:11
Autor: