Obsah

Zprávy o akcích s podporou dotace

Zprávy

Finanční podpora z rozpočtu JMK na akci "Habrovany - Komunikace u RD" v roce 2022

Finanční podpora z rozpočtu JMK na akci "Habrovany - Komunikace u RD" v roce 2022 celý text

ostatní | 21. 9. 2022 | Autor:

Finanční podpora z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Komunikace a kanalizace U Hřiště" v roce 2021

Finanční podpora z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Komunikace a kanalizace U Hřiště" v roce 2021 celý text

ostatní | 30. 12. 2021 | Autor:

Finanční podpora z rozpočtu JMK na akci "Odstavné plochy "Nová ulice"" v roce 2021

Finanční podpora z rozpočtu JMK na akci "Odstavné plochy "Nová ulice"" v roce 2021 celý text

ostatní | 6. 12. 2021 | Autor:

Finanční podpora z rozpočtu JMK na akci "Vodovodní přípojka a vnitřní rozvod vody pro objekt č.p. 13" v roce 2020

Finanční podpora z rozpočtu JMK na akci "Vodovodní přípojka a vnitřní rozvod vody pro objekt č.p. 13" v roce 2020 celý text

ostatní | 15. 12. 2020 | Autor:

Finanční podpora z rozpočtu Ministerstva kultury na akci "Rekonstrukce budovy správce a oranžérie Habrovany - II. etapa ORANŽÉRIE"

Finanční podpora z Ministerstva kultury - Podpora obnovy kulturních památek na akci "Rekonstrukce budovy správce a oranžérie Habrovany - II. etapa ORANŽÉRIE" celý text

ostatní | 15. 12. 2020 | Autor:

Finanční podpora z rozpočtu JMK na akci "Rekonstrukce budovy správce a oranžérie Habrovany - II. etapa ORANŽÉRIE"

Finanční podpora z rozpočtu JMK na akci "Rekonstrukce budovy správce a oranžérie Habrovany - II. etapa ORANŽÉRIE" celý text

ostatní | 15. 12. 2020 | Autor:

Finanční podpora z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Herní hrací prvky v zámeckém parku Habrovany" v roce 2020

Finanční podpora z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora rozvoje regionů 2019+ na akci "Herní hrací prvky v zámeckém parku Habrovany" v roce 2020 celý text

ostatní | 15. 12. 2020 | Autor:

Finanční podpora z rozpočtu JMK na akci "Třída mateřské školy v budově č. p. 189" v roce 2019

Finanční podpora z rozpočtu JMK na akci "Třída mateřské školy v budově č. p. 189" v roce 2019 celý text

ostatní | 11. 12. 2019 | Autor:

Finanční podpory z rozpočtu JMK na akci "Rekonstrukce budovy správce a oranžérie Habrovany - I. etapa ORANŽÉRIE"

Finanční podpory z rozpočtu JMK na akci "Rekonstrukce budovy správce a oranžérie Habrovany - I. etapa ORANŽÉRIE" celý text

ostatní | 27. 11. 2019 | Autor:

Finanční podpora z rozpočtu JMK na akci "ZŠ Habrovany - oprava WC" v roce 2019

Finanční podpora z rozpočtu JMK na akci "ZŠ Habrovany - oprava WC" v roce 2019 celý text

ostatní | 1. 10. 2019 | Autor:

Finanční podpora z rozpočtu JMK na akci "Nákup požární techniky a věcných prostředků požární ochrany" v roce 2019

Finanční podpora z rozpočtu JMK na akci "Nákup požární techniky a věcných prostředků požární ochrany" v roce 2019 celý text

ostatní | 12. 9. 2019 | Autor:

Finanční podpora z rozpočtu JMK na akci "Rozšíření zámecké zahrady v Habrovanech" v roce 2018

Finanční podpora z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu "Individuální dotace JMK 2018" na akci "Rozšíření zámecké zahrady v Habrovanech" v roce 2018 celý text

ostatní | 17. 4. 2019 | Autor:

Finanční podpora ze státního rozpočtu MV-GŘ HZS ČR a z rozpočtu JMK na akci "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Habrovany" v roce 2018

Finanční podpora ze státního rozpočtu MV-GŘ HZS ČR a z rozpočtu JMK na akci "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Habrovany" v roce 2018 celý text

ostatní | 11. 12. 2018 | Autor:

Finanční podpora z rozpočtu JMK na akci "Prodloužení kanalizace "Újezd pod lesem" Habrovany" v roce 2018

Finanční podpora z rozpočtu JMK na akci "Prodloužení kanalizace "Újezd pod lesem" Habrovany" v roce 2018 celý text

ostatní | 5. 10. 2018 | Autor:
#

Protipovodňová opatření obce Habrovany

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí celý text

ostatní, náš tip | 27. 9. 2018 | Autor:

Finanční podpora z rozpočtu JMK na akci "Chodníky v průtahu obcí Habrovany" v roce 2018

Finanční podpora z rozpočtu JMK na akci "Chodníky v průtahu obcí Habrovany" v roce 2018 celý text

ostatní | 20. 9. 2018 | Autor:

Finanční podpora z rozpočtu JMK na akci "Pořízení věcných prostředků požární ochrany" v roce 2018

Finanční podpora z rozpočtu JMK na akci "Pořízení věcných prostředků požární ochrany" v roce 2018 celý text

ostatní | 16. 8. 2018 | Autor:

Finanční podpora z rozpočtu JMK na akci "Habrovany - Rekonstrukce kanalizace na pozemku p. č. 2366/1" v roce 2017

Finanční podpora z rozpočtu JMK na akci "Habrovany - Rekonstrukce kanalizace na pozemku p. č. 2366/1" v roce 2017 celý text

ostatní | 15. 1. 2018 | Autor:

Finanční podpora z rozpočtu JMK na opravu zdroje tepla a tech. místnosti v budově č. p. 13 v roce 2017

Finanční podpora z rozpočtu JMK na opravu zdroje tepla a tech. místnosti v budově č. p. 13 v roce 2017 celý text

ostatní | 3. 1. 2018 | Autor:

Finanční podpora z rozpočtu JMK na opravu oplocení hřiště u ZŠ v roce 2017

Finanční podpora z rozpočtu JMK na opravu oplocení hřiště u ZŠ v roce 2017 celý text

ostatní | 3. 1. 2018 | Autor:

Finanční podpora z rozpočtu JMK na vybavení místní knihovny v roce 2017

Finanční podpora z rozpočtu JMK na vybavení místní knihovny v roce 2017

celý text

ostatní | 3. 1. 2018 | Autor:

Finanční podpora z rozpočtu JMK pro hasiče v roce 2017

Finanční podpora z rozpočtu JMK pro hasiče v roce 2017 celý text

ostatní | 3. 1. 2018 | Autor:

Finanční podpora z rozpočtu JMK pro hasiče v roce 2016

Finanční podpora z rozpočtu JMK pro hasiče v roce 2016 celý text

ostatní | 30. 12. 2016 | Autor:

Výstavba kanalizace a ČOV


ostatní | 20. 3. 2010 | Autor:

Obnova zámecké zahrady v Habrovanech


ostatní | 20. 3. 2010 | Autor: Jan Krček