Obsah

Veřejné zakázky

 

PROFIL ZADAVATELE:

 

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-habrovany_425/

Směrnice č. 1/2017 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Habrovany AKTUÁLNÍ

 

Veřejné zakázky 2022

 

Oprava místní komunikace Za rybníkem, Habrovany

Smlouva o dílo SHABR 141/2022/4

Dodatek č. 1 k SOD SHABR 141/2022/4

Habrovany - rozšíření zámeckého parku

Smlouva o dílo SHABR 141/2022/5

Dodatek č. 1 k SOD SHABR 141/2022/5 

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-habrovany_425/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-habrovany_425/prodlouzeni-kanalizace-k-rd-c-p-135-habrovany-oprava-mistni-komunikace-k-brodu-habrovany-rekonstrukce-komunikace-habrovany-rd-c-p-108-305_38957/

 

Habrovany - Prodloužení kanalizace k RD č.p. 135, Habrovany

Smlouva o dílo SHABR 57/2022/5

Dodatek č. 1 k SOD SHABR 57/2022/5 

Oprava místní komunikace K Brodu, Habrovany

Smlouva o dílo SHABR 57/2022/6

Rekonstruce komunikace Habrovany RD č. p. 108 - 305

Smlouva o dílo SHABR 57/2022/7 

Dodatek č. 1 k SOD SHABR 141/2022/7 

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-habrovany_425/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-habrovany_425/prodlouzeni-kanalizace-k-rd-c-p-135-habrovany-oprava-mistni-komunikace-k-brodu-habrovany-rekonstrukce-komunikace-habrovany-rd-c-p-108-305_38957/

 

Habrovany - Komunikace u RD

Smlouva o dílo SHABR 34/2022/3

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-habrovany_425/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-habrovany_425/habrovany-komunikace-u-rd_38956/

 

Veřejné zakázky 2021

Gastrozařízení - restaurace ORANŽÉRIE

Kupní smlouva SHABR 352/2021/3 

Gastrozařízení - restaurace ORANŽÉRIE l Nástroj pro veřejné zakázky (profilzadavatele.cz)


Komunikace a kanalizace U Hřiště

Smlouva o dílo SHABR 112/2021/6 

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-habrovany_425/komunikace-a-kanalizace-u-hriste_36102/

 

Rekonstrukce jednotné kanalizace - SO 02 k Olšanům a SO 03 Za hospodou

Smlouva o dílo SHABR 37/2021/3 

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-habrovany_425/rekonstrukce-jednotne-kanalizace-so-02-kk-olsanum-a-so-03-za-hospodou_35748/

 

Veřejné zakázky 2020


Rekonstrukce jednotné kanalizace - SO 01 U školy, Habrovany

Smlouva o dílo SHABR 121/2020/3

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo SHABR121/2020/3

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-habrovany_425/rekonstrukce-jednotne-kanalizace-so-01-u-skoly-habrovany_32808/

 

Rekonstrukce budovy správce a oranžérie Habrovany - II. etapa - ORANŽÉRIE

Smlouva o dílo SHABR 31/2020/2

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo SHABR 31/2020/2

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo SHABR 31/2020/2 

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-habrovany_425/rekonstrukce-budovy-spravce-a-oranzerie-habrovany-ii-etapa-oranzerie_32476/

 

 

Veřejné zakázky 2019

 

Oprava komunikace Újezd pod lesem

Smlouva o dílo č. 371/2019

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-habrovany_425/oprava-komunikace-ujezd-pod-lesem_29468/

 

 

Rekonstrukce budovy správce a Oranžérie Habrovany - I. etapa - ORANŽERIE

Smlouva o dílo č. 370/2019

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-habrovany_425/rekonstrukce-budovy-spravce-a-oranzerie-habrovany-i-etapa-oranzerie-ii_29469/

 

 

Rekonstrukce jednotné kanalizace úsek od RD 219 po RD 221, Habrovany

Smlouva o dílo SHABR 79/2019/2

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-habrovany_425/rekonstrukce-jednotne-kanalizace-od-rd-219-po-rd-221-habrovany_28956/

 

Veřejné zakázky 2018

 

Protipovodňová opatření obce Habrovany

Lokální výstražný a varovný systém

Smlouva o dílo č. 517/2018 "Protipovodňová opatření obce Habrovany"  

Příloha č. 1 k SOD č. 517/2018 "Protipovodňová opatření obce Habrovany" - projektová dokumentace

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-habrovany_425/protipovodnova-opatreni-obce-habrovany_26587/

Digitální povodňový plán

Smlouva o dílo č. 558/2018 "Digitální povodňový plán"

 

Prodloužení splaškové kanalizace v lokalitě "Újezd pod lesem" Habrovany
a Dešťový propustek v lokalitě "Újezd pod lesem" Habrovany

Smlouva o dílo SHABR 539/2017/2 Prodloužení kanalizace

Smlouva o dílo SHABR 539/2017/3 Dešťový propustek

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-habrovany_425/prodlouzeni-splaskove-kanalizace-v-lokalite-ujezd-pod-lesem-habrovany-a-destovy-propustek-v-lokalite-ujezd-pod-lesem-habrovany_26261/

 


Habrovany - Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení

Kupní smlouva č.: 328/2018/10

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-habrovany_425/habrovany-dopravni-automobil-s-pozarnim-privesem-pro-haseni_24459/

 

 

Chodníky v průtahu obcí Habrovany

Smloluva o dílo SHABR 437/2017/3

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo SHABR 437/2017/3

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-habrovany_425/chodniky-v-prutahu-obci-habrovany_21932/

 

Veřejné zakázky 2017

Habrovany - Rekonstrukce kanalizace na pozemku p. č. 2366/1

Smlouva o dílo SHABR 428/2017/2

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-habrovany_425/habrovany-rekonstrukce-kanalizace-na-pozemku-p-c-2366-1_20736/

 

Veřejné zakázky 2016

Rekonstrukce bytů č. 7 - 12 v I. NP, DPS č.p. 274

Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Příloha č. 1 k výzvě - Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku

Příloha č. 2 k výzvě - Čestné prohlášení

Příloha č. 3 k výzvě - Návrh smlouvy o dílo

Smlouva o dílo - Lawstav,s.r.o.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 7. 11. 2016

 

 

Směrnice č. 1/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Habrovany 

Směrnice č. 1/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Habrovany

 

Veřejné zakázky 2015

Oprava místní komunikace "U hřbitova" a oprava chodníků "K Rousínovu"

Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo

Smlouva o dílo SWIETELSKY stavební s.r.o

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SWIETELSKY

 

 

Vybavení kompostárny pro obec Habrovany

Výzva k podání nabídek na dodavatele technologie

zadávací dokumentace Habrovany

Vybavení kompostárny pro obec Habrovany_kupní smlouva

Kupní smlouva ze dne 24.8.2015

 

 

Veřejné zakázky 2014 

Obecní dům Habrovany, 2NP - MŠ, kuchyně a zazemí, technologie stravování - gastrozařízení

Výzva k podání nabídky

 

 

Veřejné zakázky 2013

Úvěr pro dokončení obecního domu v Habrovanech

Zadávací podmínky k výběrovému řízení
 


Smlouva o úvěru KB_signed 

Dodatek ke smlouvě o úvěru_signed

 

Obecní dům Habrovany F1 - F5 - realizace III. etapy - dostavba obecního domu

 

 

Veřejné zakázky 2012

Obecní dům Habrovany - realizace II. etapy "Obecní dům Habrovany - hrubá stavba"

http://www.isvzus.cz/cs/Form/Display/336534

Výzva k podání nabídky (1.64 MB)

Smlouva o dílo (10.03 MB)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - celý dokument k nahlédnutí na obecním úřadě

prohlášení o subdodávkách

 

Stavební úpravy školy v Habrovanech - varianta I.

Výzva k podání nabídky (649.51 kB)

Smlouva o dílo Čáslava

Dodatek č. 1