Obsah

Územní plán Obce Habrovany

 

Vydání ÚP v roce 2010

V roce 2010 byl schválen a po dlouhých letech dopracován Územní plán Obce Habrovany, který navazuje na původní Územní plán z roku 1977 a na urbanistickou studii z roku 1995, kterou zpracovala firma S-projekt plus a.s., Tř.Tomáše Bati, Zlín.
Tato firma také zpracovala územně plánovací dokumentaci.

Projednání ÚP bylo zveřejněno veřejnou vyhláškou - zde ke stažení
ÚP vydalo zastupitelstvo Obce Habrovany na svém jednání dne 21.07.2010 usnesením č.3 - zde ke stažení
 

Zpráva o uplatňování ÚP v roce 2014

V roce 2014 vydal Městský úřad ve Vyškově veřejnou vyhlášku k zahájení projednání Zprávy o uplatňování ÚP Obce Habrovany - Veřejná vyhláška, součástí vyhlášky byla také její příloha - návrh Zprávy o uplatňování ÚP Obce Habrovany za období 07/2010 - 07/2014


Změna číslo 1 ÚP Obce Habrovany 2015/2016

V roce 2015 a 2016 proběhla aktualizace ÚP a údajů v něm uvedených. Zahájení změny bylo oznámeno veřejnou vyhláškou - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednání změny.
Dalšími veřejnými vyhláškami bylo řešeno Oznámení o možnosti nahlížet do návrhu změnyZahájení řízení o návrhu změny a Oznámení o vydání Změny číslo 1 ÚP Obce Habrovany
Ostatní dokumenty najdete zařazené v přehledu dokumentů ke Změně číslo 1 ÚP Obce Habrovany.

 

Zpráva o uplatňování ÚP v roce 2018

V roce 2018 vydal Městský úřad ve Vyškově veřejnou vyhlášku k zahájení projednání Zprávy o uplatňování ÚP Obce Habrovany - Veřejná vyhláška, součástí vyhlášky byla také její příloha návrh Zprávy o uplatňování ÚP Obce Habrovany za období 08/2014- 06/2018

 

 

.

Stránka