Obsah

Územní plán Obce Habrovany

 

Vydání ÚP v roce 2010

V roce 2010 byl schválen a po dlouhých letech dopracován Územní plán Obce Habrovany, který navazuje na původní Územní plán z roku 1977 a na urbanistickou studii z roku 1995, kterou zpracovala firma S-projekt plus a.s., Tř.Tomáše Bati, Zlín.
Tato firma také zpracovala územně plánovací dokumentaci.

Projednání ÚP bylo zveřejněno veřejnou vyhláškou - zde ke stažení
ÚP vydalo zastupitelstvo Obce Habrovany na svém jednání dne 21.07.2010 usnesením č.3 - zde ke stažení
 

Zpráva o uplatňování ÚP v roce 2014

V roce 2014 vydal Městský úřad ve Vyškově veřejnou vyhlášku k zahájení projednání Zprávy o uplatňování ÚP Obce Habrovany - Veřejná vyhláška, součástí vyhlášky byla také její příloha - návrh Zprávy o uplatňování ÚP Obce Habrovany za období 07/2010 - 07/2014


Změna číslo 1 ÚP Obce Habrovany 2015/2016

V roce 2015 a 2016 proběhla aktualizace ÚP a údajů v něm uvedených. Zahájení změny bylo oznámeno veřejnou vyhláškou - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednání změny.
Dalšími veřejnými vyhláškami bylo řešeno Oznámení o možnosti nahlížet do návrhu změnyZahájení řízení o návrhu změny a Oznámení o vydání Změny číslo 1 ÚP Obce Habrovany
Ostatní dokumenty najdete zařazené v přehledu dokumentů ke Změně číslo 1 ÚP Obce Habrovany.

 

Zpráva o uplatňování ÚP v roce 2018

V roce 2018 vydal Městský úřad ve Vyškově veřejnou vyhlášku k zahájení projednání Zprávy o uplatňování ÚP Obce Habrovany - Veřejná vyhláška, součástí vyhlášky byla také její příloha návrh Zprávy o uplatňování ÚP Obce Habrovany za období 08/2014- 06/2018

 

 

.

Schválený územní plán 2010

Schválený územní plán 2010

t01_UP Habrovany_textova cast_navrh Staženo: 654x | 15.01.2017

t02_UP Habrovany_textova cast_oduvodneni Staženo: 625x | 15.01.2017

v01_Zakladni cleneni uzemi Staženo: 663x | 15.01.2017

v02_Hlavni vykres Staženo: 1200x | 15.01.2017

v03_Asanace a verejne prospesne stavby Staženo: 574x | 15.01.2017

v04_Pitna voda Staženo: 613x | 15.01.2017

v05_Kanalizace, vodni toky a plochy Staženo: 612x | 15.01.2017

v06_Elektrina a slaboproud Staženo: 556x | 15.01.2017

v07_Plyn Staženo: 541x | 15.01.2017

v08_Koordinacni vykres Staženo: 683x | 15.01.2017

v09_Sirsi uzemni vztahy Staženo: 534x | 15.01.2017

v10_Predpoklady zaboru pudy a lesa Staženo: 576x | 15.01.2017

Změna č.1

01a_Příloha k vyhlášce_ZÁMĚR ZMĚNY_Návrh zadání změny číslo 1 ÚP Obce Habrovany Staženo: 530x | 15.01.2017

01b_Příloha k vyhlášce_ZÁMĚR ZMĚNY_Grafické znázornění řešených lokalit Staženo: 557x | 15.01.2017

02a_Zadání Změny číslo 1 ÚP Obce Habrovany Staženo: 515x | 15.01.2017

02b_Příloha k zadání_zákres řešených lokalit Staženo: 552x | 15.01.2017

03a_Smlouva o dílo - zpracování Změny číslo 1 ÚP Obce Habrovany Staženo: 495x | 15.01.2017

03b_zápis ze společného jednání o návrhu Změny číslo 1 ÚP Obce Habrovany Staženo: 1276x | 15.01.2017

04a_Příloha k vyhlášce_NAHLÍŽENÍ_výrok a odůvodnění Změny číslo 1 ÚP Obce Habrovany Staženo: 459x | 15.01.2017

04b_Příloha k vyhlášce_NAHLÍŽENÍ_výkres základního členění území Staženo: 595x | 15.01.2017

Stránka