Obsah

Pozemkové úpravy

Vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo obce Habrovany rozhodlo na svém zasedání č. 1/2013 ze dne 30. 1. 2013 o zahájení prací na přípravě pozemkových úprav v k. ú. obce Habrovany.

Pokud patříte mezi vlastníky půdy v našem katastru, jsou následující informace  o pozemkových úpravách (dále PÚ) určeny právě vám.

Osobně mám z tohoto rozhodnutí upřímnou radost. Vždyť provedení PÚ by mělo přinést všem zúčastněným stranám jen prospěch a výhody – nikdo by po provedených úpravách neměl být škodný. Uznávám, že problematika PÚ je rozsáhlá a jistě i mnohým díky používané terminologii nesrozumitelná. Proto jsou potřebné informace vloženy na webové stránky,  do obecního zpravodaje a také se budu snažit každému, kdo bude mít zájem porozumět,   tuto složitou záležitost vysvětlit a přiblížit.

Je potřeba si přiznat, že v okolních obcích význam PÚ pochopili mnohem dříve a z jejich realizace nyní už jen čerpají výhody (úprava krajiny, výsadba zeleně, zpřístupnění pozemků a pod.). Kdo s nimi začal zavčas, nemusel čekat dlouho na zahájení a nemusel se strachovat   o peníze. Vše totiž platí stát. A ten bude platit jen tak dlouho, dokud bude mít   peníze.  Za ty roky ve funkci starosty často narážím na problémy, které by právě PÚ mohly vyřešit. Habrovany jsou v okolí z jednou z posledních obcí, kde pozemkové úpravy nebyly zahájeny, i když zastupitelstvo obce Habrovany o ně požádalo již v roce 2008.

Začátkem měsíce dubna 2013 budou poprvé písemně v této věci osloveni všichni vlastníci pozemků nad 0,5 ha půdy za účelem získání souhlasu vlastníků nadpoloviční většiny zemědělské půdy v katastru. O průběhu PÚ vás budeme pravidelně informovat na webu  a v obecním zpravodaji.

 

Radoslav Dvořáček, starosta

 

Užitečné odkazy - co jsou pozemkové úpravy

 

Informace

27_ PÚ Oznámení o ustanovení opatrovníka neznámých vlastníků pozemků Staženo: 199x | 26.06.2018

28_ PÚ Oznámení o ustanovení opatrovníka neznámých vlastníků pozemků Staženo: 226x | 26.06.2018

29_PÚ Oznámení o změně opatrovníka neznámých vlastníků pozemků Staženo: 149x | 29.11.2018

30_PÚ Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Habrovany - pozvánka na kontr. den dne 9.5.2019 Staženo: 139x | 30.04.2019

31_PÚ Oznámení o vystavení návrhu pozemkových úprav Staženo: 124x | 21.05.2020

32_PÚ Pozemkové úpravy - závěrečné jednání Staženo: 108x | 21.05.2020

33_PÚ Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Habrovany - Rozhodnutí o schválení návrhu Staženo: 61x | 26.10.2020

34a_PÚ Veřejná vyhláška - odvolání proti Rozhodnutí Staženo: 56x | 03.12.2020

34b_PÚ Příloha - odvolání proti Rouhodnutí Staženo: 44x | 03.12.2020

35_PÚ Usnesení o zastavení odvolacího řízení Staženo: 39x | 16.12.2020

36_Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Habrovany - Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv k nemovitostem Staženo: 60x | 25.03.2021

37_Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Habrovany Staženo: 34x | 19.04.2021

38_Žádost o vytyčení pozemků v k.ú. Habrovany Staženo: 44x | 19.04.2021

39_Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Staženo: 37x | 11.05.2021

40_Oznámení o dokončení katastr. operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí Staženo: 25x | 05.10.2021

41_Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Staženo: 16x | 09.12.2021

Stránka