Obsah

Pozemkové úpravy

Vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo obce Habrovany rozhodlo na svém zasedání č. 1/2013 ze dne 30. 1. 2013 o zahájení prací na přípravě pozemkových úprav v k. ú. obce Habrovany.

Pokud patříte mezi vlastníky půdy v našem katastru, jsou následující informace  o pozemkových úpravách (dále PÚ) určeny právě vám.

Osobně mám z tohoto rozhodnutí upřímnou radost. Vždyť provedení PÚ by mělo přinést všem zúčastněným stranám jen prospěch a výhody – nikdo by po provedených úpravách neměl být škodný. Uznávám, že problematika PÚ je rozsáhlá a jistě i mnohým díky používané terminologii nesrozumitelná. Proto jsou potřebné informace vloženy na webové stránky,  do obecního zpravodaje a také se budu snažit každému, kdo bude mít zájem porozumět,   tuto složitou záležitost vysvětlit a přiblížit.

Je potřeba si přiznat, že v okolních obcích význam PÚ pochopili mnohem dříve a z jejich realizace nyní už jen čerpají výhody (úprava krajiny, výsadba zeleně, zpřístupnění pozemků a pod.). Kdo s nimi začal zavčas, nemusel čekat dlouho na zahájení a nemusel se strachovat   o peníze. Vše totiž platí stát. A ten bude platit jen tak dlouho, dokud bude mít   peníze.  Za ty roky ve funkci starosty často narážím na problémy, které by právě PÚ mohly vyřešit. Habrovany jsou v okolí z jednou z posledních obcí, kde pozemkové úpravy nebyly zahájeny, i když zastupitelstvo obce Habrovany o ně požádalo již v roce 2008.

Začátkem měsíce dubna 2013 budou poprvé písemně v této věci osloveni všichni vlastníci pozemků nad 0,5 ha půdy za účelem získání souhlasu vlastníků nadpoloviční většiny zemědělské půdy v katastru. O průběhu PÚ vás budeme pravidelně informovat na webu  a v obecním zpravodaji.

 

Radoslav Dvořáček, starosta

 

Užitečné odkazy - co jsou pozemkové úpravy

 

Informace

14c_PÚ_Příloha k pozvánce_plná moc Staženo: 214x | 15.01.2017

15_PÚ_Pozvánka na úvodní jednání - zahájení řízení_duben 2016 Staženo: 237x | 15.01.2017

16_PÚ_Pozvánka na místní šetření_hranice lesních pozemků_duben 2016 Staženo: 238x | 15.01.2017

17a_PÚ_Oznámení o vystavení soupisu nároků vlastníků a lhůtě pro podání námitek_listopad 2016 Staženo: 242x | 15.01.2017

17b_PÚ_Příloha 1_Soupis nároků vlastníků pozemků Staženo: 322x | 15.01.2017

17c_PÚ_Příloha 2_Přehledka - mapový nákres Staženo: 243x | 15.01.2017

17d_PÚ_Příloha 3_Zápis z úvodního jednání v dubnu 2016 Staženo: 268x | 15.01.2017

17e_PÚ_Příloha 4_Dotazník pro vlastníky Staženo: 258x | 15.01.2017

13a_PÚ_Pozvánka vlastníků pozemků na jižním okraji obce k jednání o hranicích_září 2015 Staženo: 352x | 15.01.2017

13b_PÚ_Příloha k pozvánce_situační mapka Staženo: 422x | 15.01.2017

18a_PÚ_Pozvánka na kontrolní den 11.4.2017 v 13,00 hod. na OÚ Staženo: 273x | 30.03.2017

18b_PÚ_ Příloha 1_Rozdělovník Staženo: 272x | 30.03.2017

19_PÚ_Pozvánka na zjišťování průběhu hranic pozemků a zaměřování staveb v k.ú. Habrovany Staženo: 346x | 19.04.2017

20_PÚ_Pozvánka na projednání návrhu nového uspořádání pozemků v k.ú. Habrovany Staženo: 224x | 18.10.2017

21_PÚ_Pozvánka na 2. kolo projednání návrhu nového uspořádání pozemků v k.ú. Habrovany dne 22.11.2017 Staženo: 205x | 16.11.2017

22_PÚ Usnesení o stanovení opatrovníka neznámým dědicům vlastníků Staženo: 266x | 15.03.2018

23_PÚ Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Habrovany-oznámení o ustavení opatrovníka Staženo: 203x | 16.03.2018

24_PÚ Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Staženo: 216x | 05.04.2018

25_PÚ Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Staženo: 468x | 05.04.2018

26_PÚ Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Habrovany - pozvánka na kontr. den dne 16.5.2018 Staženo: 211x | 30.04.2019

Stránka