Obsah

Pozemkové úpravy

Vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo obce Habrovany rozhodlo na svém zasedání č. 1/2013 ze dne 30. 1. 2013 o zahájení prací na přípravě pozemkových úprav v k. ú. obce Habrovany.

Pokud patříte mezi vlastníky půdy v našem katastru, jsou následující informace  o pozemkových úpravách (dále PÚ) určeny právě vám.

Osobně mám z tohoto rozhodnutí upřímnou radost. Vždyť provedení PÚ by mělo přinést všem zúčastněným stranám jen prospěch a výhody – nikdo by po provedených úpravách neměl být škodný. Uznávám, že problematika PÚ je rozsáhlá a jistě i mnohým díky používané terminologii nesrozumitelná. Proto jsou potřebné informace vloženy na webové stránky,  do obecního zpravodaje a také se budu snažit každému, kdo bude mít zájem porozumět,   tuto složitou záležitost vysvětlit a přiblížit.

Je potřeba si přiznat, že v okolních obcích význam PÚ pochopili mnohem dříve a z jejich realizace nyní už jen čerpají výhody (úprava krajiny, výsadba zeleně, zpřístupnění pozemků a pod.). Kdo s nimi začal zavčas, nemusel čekat dlouho na zahájení a nemusel se strachovat   o peníze. Vše totiž platí stát. A ten bude platit jen tak dlouho, dokud bude mít   peníze.  Za ty roky ve funkci starosty často narážím na problémy, které by právě PÚ mohly vyřešit. Habrovany jsou v okolí z jednou z posledních obcí, kde pozemkové úpravy nebyly zahájeny, i když zastupitelstvo obce Habrovany o ně požádalo již v roce 2008.

Začátkem měsíce dubna 2013 budou poprvé písemně v této věci osloveni všichni vlastníci pozemků nad 0,5 ha půdy za účelem získání souhlasu vlastníků nadpoloviční většiny zemědělské půdy v katastru. O průběhu PÚ vás budeme pravidelně informovat na webu  a v obecním zpravodaji.

 

Radoslav Dvořáček, starosta

 

Užitečné odkazy - co jsou pozemkové úpravy

 

Právní předpisy

Vyhláška 545_2002_postup při provádění PÚ Staženo: 505x | 15.01.2017

Zákon 139_2002_o pozemkových úpravách Staženo: 456x | 15.01.2017

Informace

01_PÚ_Úvodní informace Staženo: 555x | 15.01.2017

02_PÚ_Oslovení vlastníků_březen 2013 Staženo: 479x | 15.01.2017

03_PÚ_Formulář žádosti o provedení pozemkové úpravy Staženo: 458x | 15.01.2017

04_PÚ_Vyhláška_ZAHÁJENÍ ÚPRAV_květen 2013 Staženo: 469x | 15.01.2017

05_PÚ_Zahájení aktualizace BPEJ v Habrovanech_květen 2014 Staženo: 532x | 15.01.2017

06_PÚ_Pověření terénních pracovníků ke vstupu na pozemky_aktualizace BPEJ_květen 2014 Staženo: 477x | 15.01.2017

07_PÚ_Veřejné oznámení navržených změn BPEJ_leden 2015 Staženo: 482x | 15.01.2017

08_PÚ_Smlouva o dílo mezi Krajským pozemkovým úřadem a firmou EKKOS T_duben 2015 Staženo: 487x | 15.01.2017

09_PÚ_Pověření terénních pracovníků firmy EKOS T ke vstupu a vjezdu na pozemky_květen 2015 Staženo: 480x | 15.01.2017

10_PÚ_Obec Habrovany oznámení vlastníkům o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků_srpen 2015 Staženo: 490x | 15.01.2017

11a_PÚ_Pozvánka ke zjišťování vnějších hranic katastru obce_místní šetření_červenec 2015 Staženo: 484x | 15.01.2017

11b_PÚ_Příloha k pozvánce_mapka s časy Staženo: 529x | 15.01.2017

11c_PÚ_Příloha k pozvánce_plná moc Staženo: 469x | 15.01.2017

12a_PÚ_Oznámení vlastníkům pozemků zahrádkářská kolonie_zahájení zaměřování skutečného stavu_srpen 2015 Staženo: 499x | 15.01.2017

12b_PÚ_Rozdělovník vlastníkům_srpen 2015 Staženo: 922x | 15.01.2017

13c_PÚ_Příloha k pozvánce_rozdělovník Staženo: 759x | 15.01.2017

14a_PÚ_Pozvánka ke zjišťování vnitřních hranic v obci_prosinec 2015 Staženo: 411x | 15.01.2017

14b_PÚ_Příloha k pozvánce_mapka s časy Staženo: 387x | 15.01.2017

Stránka