Obsah

Výstavba kanalizace a ČOV

banner

 

Tisková zpráva

 

Název akce:  Habrovany - kanalizace a ČOV

   Od konce minulého roku probíhá v obci Habrovany výstavba jednotné kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV). Cílem projektu je výstavba mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 928 EO a výstavba kanalizace v délce 1,08 km. Realizací akce bude vytvořen předpoklad pro připojení 928 EO (ekvivalentních obyvatel). Na ČOV Habrovany bude možno odstranit 29 t/rok CHSKCr a 13,8 t/rok NL. Po dokončení akce bude likvidace odpadních vod v souladu s vodním zákonem (č. 254/2001 Sb.) v platném znění a jeho prováděcími předpisy.

    Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí.

Datum zahájení projektu 10/2009
Datum ukončení projektu 12/2010
   
Uznatelné náklady 32 098 465 Kč   (100%)
   
Dotace EU z OPŽP 27 283 695 Kč  (85%)
Dotace SFŽP ČR 1 604 923 Kč  (5%)
Příspěvek příjemce dotace 1 409 847 Kč  (4,39%)
Příspěvek z dotace kraje 1 800 000 Kč  (5,61%)
Ostatní náklady obce 5 505 404 Kč
Celkové náklady  37 603 869 Kč

 


 

Výstavba začala budováním objektů oddělovačů dešťových vod a kanalizace v parku, což představovalo náročné zemní práce v zimních měsících. Pro názornost přikládáme několik fotografií.

kanalizace

kanalizace

Píše se listopad 2010 a realizace celého projektu vybudování ČOV se blíží ke konci, v roce 2011 již poběží zkušební provoz. Zbývá dokončit terénní úpravy okolí ČOV a opravy povrchů cest po vybudované kanalizaci. Protože objekt ČOV je situován pod areálem bývalého ZD a není cílem běžných procházek, nabízíme Vám několik fotografií z poslední doby.

Budova_COV_2010

COV_2010

8.12.2010 - v průběhu měsíce proběhne předání vybudované kanalizační sítě a objektu ČOV a bude zahájeno kolaudační řízení. Po jeho úspěšném ukončení bude možné v lednu 2011 zahájit zkušební provoz, během kterého proběhnou potřebná měření, která mají prokázat účinnost ČOV. Délka zkušebního provozu je 12 měsíců, během kterých bude také nutné rozhodnout o provozovateli ČOV.

COV_prosinec_2010_01

COV_prosinec_2010_02

COV_prosinec_2010_03

 

 

STOČNÉ - CENA

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Habrovany platný od 05/2017

Stočné na rok 2012 - cenové oznámení

ceník ekonomických činností od 1.10.2012

Stočné na rok 2013 - cenové oznámení

Statut fondu

Rekapitulace - ČOV 2012

Rekapitulace - ČOV 2013

Cenové oznámení na rok 2014 - stočné

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2013 - Obec Habrovany

Oznámení výše stočného na rok 2015

Rekapitulace ČOV za rok 2014 - obec Habrovany

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2014 - Obec Habrovany

Obec Habrovany - ČOV rekapitulace 2015

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů za rok 2015

Cenové oznámení - oznámení výše stočného na rok 2016

Cenové oznámení obce Habrovany - výše stočného na rok 2017

Obec Habrovany - ČOV rekapitulace 2016

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016 - převzaté OV z Olšan do Habrovan

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016 - Habrovany

Cenové oznámení obce Habrovany - výše stočného na rok 2018

Obec Habrovany - ČOV rekapitulace 2017

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017 - Habrovany

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017 - převzaté OV z Olšan do Habrovan

Cenové oznámení obce Habrovany - výše stočného na rok 2019

Obec Habrovany - ČOV rekapitulace 2018

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 - Habrovany

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 - převzaté OV z Olšan do Habrovan

Cenové oznámení obce Habrovany - výše stočného na rok 2020

Obec Habrovany - ČOV rekapitulace 2019

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2019 - Habrovany

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2019 - převzaté OV z Olšan do Habrovan

Cenové oznámení obce Habrovany - výše stočného na rok 2021

Obec Habrovany - ČOV rekapitulace 2020 

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2020 - Habrovany

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2020 - převzaté OV z Olšan do Habrovan

Cenové oznámení obce Habrovany - výše stočného na rok 2022

Obec Habrovany - ČOV rekapitulace 2021 (397.51 kB)

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2021 - Habrovany (1.11 MB)

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2021 - převzatá OV z Olšan do HabrovanyHabrovany (1.11 MB)

Cenové oznámení obce Habrovany - výše stočného na rok 2023 (270.02 kB)