Obsah

Kulturní akce

Tříkrálová sbírka 2017

Fotografie z Tříkrálové sbírky

V sobotu a v neděli 7.1.2017 a 8.1.12017 proběhla díky obětavým dobrovolníkům v naší obci Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou. Přinášíme Vám z ní fotografie.

Z důvodu mrazivého počasí a nemocí pokračovalo koledování ještě i v sobotu 14.1.2016. Doplnili jsme další fotky, jakmile bude znám výsledek sbírky, oznámíme jej.
.
22.1.2017 - Letošní výtěžek je nejvyšší za celou dobu konání této sbírky - věnovali jste celkem 22 637 Kč - děkujeme.
Poděkování patří zejména obětavým skupinkám a pořadatelům, letos procházelo obcí 6 skupin koledníků. Pro zajímavost uvádíme krátké porovnání s loňskými roky:

    Počet skupin   Výtěžek sbírky (Kč)
  Rok 2017   6   22 637
  Rok 2016   4   21 263
  Rok 2015   ?   20 158
  Rok 2014   ?   15 347


Foto - Luboš Uher, Habrovany + pořadatelé