Obsah

Zpět

Oznámení podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Vyvěšeno: 5. 5. 2017

Datum sejmutí: 23. 5. 2017

Zodpovídá: Iva Křivánková

Zpět