Obsah

Veřejné zakázky

 

PROFIL ZADAVATELE:

 

Veřejné zakázky 2016

Rekonstrukce bytů č. 7 - 12 v I. NP, DPS č.p. 274

Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Příloha č. 1 k výzvě - Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku

Příloha č. 2 k výzvě - Čestné prohlášení

Příloha č. 3 k výzvě - Návrh smlouvy o dílo

Smlouva o dílo - Lawstav,s.r.o.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 7. 11. 2016

 

 

pdfSměrnice č. 1/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Habrovany 

pdfSměrnice č. 1/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Habrovany

 

Veřejné zakázky 2015

Oprava místní komunikace "U hřbitova" a oprava chodníků "K Rousínovu"

pdfVýzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

pdfPříloha č. 1 - Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku

pdfPříloha č. 2 - Čestné prohlášení

pdfPříloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo

pdfSmlouva o dílo SWIETELSKY stavební s.r.o

pdfDodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SWIETELSKY

 

 

Vybavení kompostárny pro obec Habrovany

pdfVýzva k podání nabídek na dodavatele technologie

pdfzadávací dokumentace Habrovany

pdfVybavení kompostárny pro obec Habrovany_kupní smlouva

 pdfKupní smlouva ze dne 24.8.2015

 

 

Veřejné zakázky 2014 

Obecní dům Habrovany, 2NP - MŠ, kuchyně a zazemí, technologie stravování - gastrozařízení

pdfVýzva k podání nabídky

 

 

Veřejné zakázky 2013

Úvěr pro dokončení obecního domu v Habrovanech

pdfZadávací podmínky k výběrovému řízení
 


pdfSmlouva o úvěru KB_signed 

pdfDodatek ke smlouvě o úvěru_signed

 

Obecní dům Habrovany F1 - F5 - realizace III. etapy - dostavba obecního domu

 

 

Veřejné zakázky 2012

Obecní dům Habrovany - realizace II. etapy "Obecní dům Habrovany - hrubá stavba"

http://www.isvzus.cz/cs/Form/Display/336534

pdfVýzva k podání nabídky (1.64 MB)

pdfSmlouva o dílo (10.03 MB)

pdfDodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

pdfDodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

pdfDodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - celý dokument k nahlédnutí na obecním úřadě

pdfprohlášení o subdodávkách

 

Stavební úpravy školy v Habrovanech - varianta I.

pdfVýzva k podání nabídky (649.51 kB)

pdfSmlouva o dílo Čáslava

pdfDodatek č. 1