Úvod Knihovna
Knihovna PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jan Krček   
Pátek, 10 Červenec 2009 11:55

 Knihovna 2003

Knihovna v naší obci navazuje na tradici čtenářského spolku Svatopluk, který byl v Habrovanech jako první spolek založen v roce 1890. Jeho stanovy schválilo moravské místodržitelství v Brně dne 29.3.1890. Již od dob tohoto spolku se činnost knihovny neomezovala pouze na půjčování knih, ale v průběhu let se snažila přizpůsobovat kulturním potřebám obyvatel. Kdysi ochotnická činnost hraní divadel je v dnešní době nahrazena úzkou spoluprací při konání různých výstav, dětských soutěží a her. Knihovna také stála u zrodu pořádání dětského karnevalu v Habrovanech. Dnes je knihovna vybavena moderní výpočetní technikou, umožňující přístup na internet a další elektronickou komunikaci, nabízí také seznámení s nejběžnějším programovým vybavením počítačů. Kromě registrovaných čtenářů zde tráví svůj volný čas také děti, které zejména využívají možnosti výpočetní techniky. Knihovna byla několikrát stěhována, v současnosti je umístěna v prostorách budovy svého zřizovatele obecního úřadu v Habrovanech, který také financuje její provoz. Ročně se nakoupí knihy za cca 10 000 Kč. 

     Údaje o knihovně


Vedoucí knihovny:
   Iva Křivánková

Otevírací doba knihovny:   pátek 17,30 - 19,30 hodin

Poplatky: 

 Registrace a půjčování knih 

 

 zdarma

 Používání internetu

 

 zdarma 

 Tisk a kopírování

 1 strana A4 - černobílý dokument       

 1,- Kč

 1 strana A4 - barevný dokument

 5,- Kč

 barevný obrázek, foto

 40,- Kč

 Poplatek za vystavení upomínky          

 po 30 dnech

 5,- Kč

 po 60 dnech

 10,- Kč

 po 90 dnech

 30,- Kč


 
 2010  2011  2012  2013  2014  2015     2016  2017
 Počet čtenářů v knihovně celkem          20  45  31  48  52
 Z toho čtenáři do 15 let  13  8  14  17  18
 Počet návštěv  547  452  427  368  330
 Počet výpůjček  910  750  754  1026  801
 Počet knih  2915      2952      3030      2775      2783                                         

 

Aktualizováno Pondělí, 14 Prosinec 2015 22:40
 
 

Hlášení místního rozhlasu

e;no na Stable.cz      Stránky odpovídají zásadám Blind Friendly Web 2.3.