Obsah

Fotogalerie - Otevření obecního domu

V sobotu 1.5.2014 proběhlo slavnostní otevření nového obecního domu, kde bude umístěn obecní úřad, nově zřízená mateřská školka s kapacitou 25 dětí a kuchyní (až 150 obědů), hasičskou zbrojnicí a multifunkčním sálem. Slavnost zahájil starosta obce Radoslav Dvořáček ve 14:00 a po slavnostním přestřižení pásky zastupitelstvem obce a ředitelkou základní i mateřské školy, si mohli všechny prostory prohlédnout účastníci slavnosti, která pokračovala v sále vystoupením mažoretek a krásným programem dětí základní školy. Na ně pak již navázala volná zábava s dechovou hudbou Podboranka. Fotografoval - Luboš Uher, Habrovany