Obsah

Fotogalerie - Oslava 100 let školy

V sobotu 12.září 2009 jsme si při oslavách připomněli stoleté výročí otevření stávající školní budovy. Program oslav začal dopoledne výstavou ve škole a pokračoval zábavným odpolednem na přilehlém školním hřišti. Vystoupily školní děti, pěvecký sbor DANIELIS, dechová hudba Voděnka z Kozlan, celým odpolednem provázel Manager team KAMARÁDI se svým vedoucím, Vojtěchem Polanským. Pro děti byly připraveny zábavné atrakce. Večer proběhla zábava v místním hostinci.Druhý den, v neděli 13.září 2009, byla sloužena v místním kostele Nejsvětější Trojice slavnostní bohoslužba za všechny učitele, žáky a dobrodince habrovanské školy, odpoledne byla ještě otevřena k prohlídce školní budova a navečer v 17:00 zakončil oslavy varhanní koncert Barbary Marie Willi. Foto z tohoto koncertu najdete zde.Z celého průběhu oslav je pořízen videozáznam na DVD disku - autorem je Karel Vymětal z Rousínova, fotografoval Luboš Uher. Veškerá videa a fotografie jsou k dispozici na obecním úřadě všem zájemcům.